Generalforsamling

Der er generalforsamling mandag 30. oktober 2023 kl. 19.00 i EBIC’s cafeteria.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Forslag skal være skriftlige og kan indsendes på mail ebeltoftgymnastik@gmail.com.

Alle er velkomne, og vi glæder os til at se jer.