🦒🦁 Vil du være official til Ree Park Safarirun lørdag d. 20. april 2024? 🐅🦒

Ebeltoft Gymnastikafdeling søger ca. 40 personer over 18 år, som vil være officials til Ree Park Safari Run 2024 fra kl. ca 8-14.
Ebeltoft gymnastikafdeling har traditionen tro takket ja til at stille med hjælpere/officials til Århus Motions Ree Park Safarirun. Dette er en mulighed for at tjene lidt penge til gymnastikafdelingen men også at støtte et godt arrangement. Pengene vi tjener skal bruges til redskaber, kurser, foreningsarrangementer mm.

Løbet afholdes lørdag den 20. april, og vi skal stille med ca. 35-40 officials. Så vi har brug for dig (og evt. din nabo, en kollega, en god ven eller familie), hvis du har tid og mulighed for at hjælpe os.
Det er vores oplevelse, at Århus Motion er super gode, strukturerede og meget velorganiserede, og derfor er det en sand fornøjelse at hjælpe dem.

Tidspunkter og opgaver er ikke med 100% sikkerhed endnu men ca. noget med:

  • At vi mødes ved Ree Park P-plads på græsparkeringen overfor indgangen ca. kl. 8 og fungerer som officials indtil ca. kl. 14.
  • Vores officialopgaver vil blandt andet være: udlevering af startnumre og t-shirts, stå i garderobe, være de sidste ‘walkere’ på walkruten, stå i kaffevognen, opstilling og nedtagning af telte og målområde m.v.
  • I år er vi specifikt blevet bedt om at stille med 8-10 personer, som vil kunne hjælpe med en opgave med lidt tungere løft, hvor vi skal stå for opsætning og nedtagning af hegn (afspærring).

Som tak for din hjælp får du:

  • Forplejning: Århus Løb og Motion sørger for lidt forplejning (en sandwich og en flaske vand til frokost samt et stykke frugt og evt. en kop formiddags kaffe eller te – dog kun til officials over 18 år). Det er muligt at medbringe egne børn – som har lyst til at hjælpe med.
  • Entre i Ree Park: Når løbet er afsluttet, plejer det at være sådan, at officials kan få gratis entre til Ree Park resten af dagen.
  • Frivilligfest i Århus: Derudover plejer Århus Kommune og Århus Løb og Motion at invitere til en frivilligfest/arrangement i december for alle dem som har været frivillige for dem gennem året. Flere år har det været julearrangement i Tivoli Friheden. Det kan man deltage i, hvis man har lyst – der plejer at komme en invitation i slutningen af november.

Vil du være med til at være official lørdag d. 20. april, skal du kontakte Line Kristoffersen på: linekristoffersen@outlook.dk eller sende SMS på 26211649.
Skriv dit navn og email og mobilnummer og antal personer over 18 år samt deres navne.

Deadline: hurtigst muligt   

Tak fordi du vil hjælpe 🐅🦒

🤸‍♀️ Ebeltoft Gymnastik 🤸🏻‍♂️